במייל:

ananas.education@gmail.com

בטלפון:

רונית – 050-8657680
רויטל – 03-7201707
סיון – 052-4454129